Profesija: graustologs
Mājas lapa: http://whiterabbit.lv

es biju tas melnais kaķis, kas pārskrēja tev ceļu

Arhīvs
Maijs, 2020
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ministru atbilstība
Publicēts 17. decembrī, 2008.
Šis rakstiņš radies kā tiešs turpinājums iepriekš publicētajai replikai par Rīgas domes komiteju vadītāju izglītības līmeni un specialitātes atbilstību vadītās komitejas specifiskajam darbam. Šoreiz tādā pašā garā vēlos parunāt par Latvijas valsts Ministru kabineta sastāvu.

Kā jau iepriekš teicu, šī informācija ir brīvi pieejama jebkuram, šeit to tikai apkopoju. Dažreiz tāda informācija palīdz saprast, kas notiek valstī, kā notiek un kāpēc reizēm nenotiek.

Ivars Godmanis - Ministru prezidents 

1993.g. - biznesa menedžmenta kurss "Hochst" A6, Frankfurte, Vācija
1993.g. - finansu menedžmenta kurss, Drēzdenes banka, Vācija
1992.g. - Fizikas doktora zinātniskais grāds (Dr.phys.)
1974.g. - Latvijas Valsts Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, specialitāte: cietvielu fizika

Vinets Veldre - Aizsardzības ministrs

2002.g. – Massey University (Jaunzēlande), "Managing Emergency Diseas Response – using data", iegūts sertifikāts
1997.g. – A & G universitātes (Texas, ASV), iegūts Pārtikas inspektora sertifikāts un HACCP pasniedzēja sertifikāts
1997.g. – Gaļas koledža (Rokskilde, Dānija), "lauksaimniecības dzīvnieku kaušanas higiēna", kvalifikācijas paaugstināšana, iegūts diploms
1997.g. – Berlīnes Brīvā universitāte (Vācija), pārtikas kontroles menedžments, piena, gaļas, zivju pārstrādes uzņēmumu inspicēšana, iegūts sertifikāts
1996.g. – Upsalas Universitāte (Zviedrija), zvejas produktu kvalitātes inspektoru praktiskās apmācības uzņēmumos – kvalifikācijas paaugstināšana, PHARE 1996
1995.g. – Hannoveres veterinārā universitāte, bakterioloģija, toksikoloģija, mikrobioloģija
1989.g. – 1995.g. – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Veterinārmedicīnas fakultāte,
profesionālā kvalifikācija - veterinārārsts
1978.g. – 1986.g. – Rīgas 45.vidusskola

Māris Riekstiņš - Ārlietu ministrs

1987.g. - 1993.g. - Latvijas Valsts Universitāte, Juridiskā fakultāte, jurists
1981.g. - 1985.g. - Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, Pedagoģiskā fakultāte, fiziskās audzināšanas pasniedzējs

Ainars Baštiks - Bērnu un ģimenes lietu ministrs

1997.g. – 1999.g. – Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures maģistrs
1997.g. sept. – Evangelical Development Ministry Institute (EDMI) on Development and Management, Orlando (ASV), sertifikāts tiešajā mārketingā
1995.g. un 1998.g. – Schloss Mittersil Training Center (Austrija) – vasaras teoloģiskie kursi
1994.g. – angļu valodas studijas ASV
1993.g. – teoloģijas studijas (SITE) Rušlikonas Teoloģijas seminārā, (Šveice)
1982.g. – 1988.g. – Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures bakalaurs
1980.g. – 1983.g. – Latvijas Baptistu Draudžu Brālības neklātienes teoloģiskie kursi
1974.g. – 1978.g. – Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola
1965.g. – 1974.g. – Liepājas Raiņa 6.vidusskola

Kaspars Gerhards - Ekonomikas ministrs

1995.g. – Vilhelma Vestfāles universitāte, Minstere, Vācija
1994.g. – Gētes institūts, Murnau pilsēta, Vācija
1987.gads – 1993.g. – Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte
1976.g. – 1987.g. – Rīgas 1.vidusskola

Atis Slakteris - Finanšu ministrs

1997.g. - “Lauksaimniecības tirgus informācijas sistēmas”, Minesotas universitāte, Amerikas Savienotās Valstis
1980.g. - Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mehanizācijas fakultāte
1975.g. - Bauskas 1.vidusskola
1972.g. - Bauskas astoņgadīgā skola

Mareks Segliņš - Iekšlietu ministrs

1988.g. -1993.g. - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, jurists
1977.g. -1988.g. - Aizputes vidusskola

Tatjana Koķe - Izglītības un zinātnes ministre

1995.g. – Londonas universitātes Izglītības institūts
1994.g. - 1996.g. - Latvijas Universitāte (LU), Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pedagoģijas doktorantūra
1991.g. – Stokholmas universitātes Starptautiskais izglītības institūts
1983.g. - 1986.g. - Latvijas Valsts Universitāte (LVU), Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, pedagoģijas aspirantūra
1973.g. – 1978.g. – LVU, Svešvalodu fakultāte, angļu valodas un literatūras specialitāte
1962.g. – 1973.g. – Rīgas 50.vidusskola

Helēna Demakova - Kultūras ministre

2007.g. - Latvijas Kultūras akadēmija, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās
1992.g. - 1993.g. - Eiropas diploms kultūras politikā un kultūras menedžmentā (studijas ar Eiropas Padomes Kultūras komisijas atbalstu)
1987.g. – Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte
1985.g. - beigusi trīsgadīgos franču valodas kursus (Republikāniskais Skolotāju nams)
1978.g. - 1981.g. - Latvijas Mākslas akadēmija, trīsgadīgie sagatavošanas kursi
1977.g. - Rīgas 3.vidusskola

Iveta Purne - Labklājības ministre

2003.g. - 2005.g. - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā
1999.g. - 2003.g. - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", specialitāte - sociālais darbinieks / sociālais pedagogs

Edgars Zālāns - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

1998.g. - Course in Management of Structural Changes in Rural Development, Economical Development Institute of World Bank, Washington, U.S.A.
1997.g. - Certificate in Urban Land management, finance and planning, Land Reform Training Institute, Taoyuan, Taiwan
1996.g. - Certificate in Environmental Expertise, Arthur D. Little Institute, Rīga, Latvija
1994.g. - Post Graduate Certificate in Planning University of Queensland, Brisbene, Austrālija
1992.g. - Rīgas Tehniskā Universitāte, arhitekta diploms
1974.g. - 1985.g. - Kuldīgas 1.vidusskola

Ainārs Šlesers - Satiksmes ministrs

1999.g. - 2002.g. – Latvijas Kristīgā Akadēmija (nepabeigtas studijas)
1990.g. - 1991.g. - Norvēģijas Kristīgā tautas augstskola
1986.g. - 1989.g. - Rīgas Industriālais tehnikums
1977.g. - 1985.g. - Rīgas 25.vidusskola

Gaidis Bērziņš - Tieslietu ministrs

2001.g. - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, doktorantūra
1997.g. - 1999.g. - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistratūra
1992.g. - 1997.g. - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
1978.g. - 1989.g. - Rīgas 25.vidusskola

Ivars Eglītis - Veselības ministrs

1994.g. jūnijs - 1999.g. septembris - Ziemeļvalstu sabiedrības veselības skola, Gēteborga, Zviedrija, diploms
1978.g. sept. - 1984.g. jūn. - Rīgas Medicīnas institūts, Vispārējās ārstniecības fakultāte, ārsts – terapeits
1967.g. sept. - 1978.g. jūn. - Stučkas 2.vidusskola

Raimonds Vējonis - Vides ministrs

1989.g. - Latvijas Valsts universitāte, Bioloģijas fakultāte
1993.g. - 1994.g. - Tamperes Tehniskā universitāte (Somija), Ūdens un vides inženierijas institūts, ūdens un vides vadības specialitāte
1994.g. - Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija), Vides inženierijas departaments
1995.g. - Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Bioloģijas zinātņu maģistra grāds

Mārtiņš Roze - Zemkopības ministrs

2002.g. – Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē
1992.g. – Latvijas Zemkopības ZPI un bijušais Vissavienības Augu Selekcijas un Ģenētiskas institūts (Odesa, Ukraina), aspirantūra, pētījuma tēma: Latvijas izaudzēto kviešu, miežu un auzu kvalitāte atkarībā no rezerves olbaltumvielu sastāva
1987.g. - Latvijas Valsts Universitāte, Bioloģijas fakultāte, specialitāte – biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs
1982.g. – Liepājas 1.vidusskola

Signe Bāliņa - Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

Kopš 2007.g. - Latvijas lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, maģistru studiju programma "Informācijas tehnoloģijas"
2002.g. - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, ekonomikas doktore (Dr.oec.)
1996.g. - 1999.g. - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorante, specialitāte: ekonometrija.
1994.g. - Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, matemātikas maģistre (Mg. Math.)
1983.g. - 1988.g. - Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, lietišķās matemātikas specialitāte

Oskars Kastēns - Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

1992.g. - 1995.g. - Latvijas Universitāte, Latviešu valodas un literatūras bakalaurs
1989.g. - 1992.g. - Liepājas Pedagoģiskais institūts
1978.g. - 1989.g. - Rīgas 77. vidusskola

Normunds Broks - Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās 

2005.g. maijs - jūn. - BAPP organizētie kursi un semināri par kopienu fondu attīstību, pieredzes apmaiņa Polijā un Slovākijā
2003.g. okt. - Valsts administrācijas skola, kursi “Stratēģijas vadīšana”
2003.g. aug. - “Eiro personāls” kursi “Komandas veidošana”
2003.g. apr. - Lielbritānijas valdības finansētās Lauku partnerības programmas ietvaros Lauku attīstības speciālistu apmācību programma
2003.g. apr. - Valsts administrācijas skola, kursi “Normatīvo aktu izstrāde”
2002..g. sept. - Transform (Vācija) un LR Finansu ministrijas kursi “Eiropas Savienības reģionālā un strukturālā politika
2001.g. jūl. - Lielbritānijas Politisko un diplomātisko studiju centra (CPDS) pie Oksfordas universitātes kursi ES kandidātvalstu amatpersonām – “Gatavošanās līdzdalībai Eiropas Savienībā: Reģionālā politika”
2001.g. - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Sabiedrības vadības maģistratūra
1999.- 2000. ES Phare projekta “Tehniskā palīdzība Reģionālās attīstības plānošanai Latvijā” ietvaros organizētie kursi “Cilvēkresursu attīstība”, “RA plānošana”, “Finansu administrācijas sistēma un pārvalde” (Īrijā) u.c.
1999.g. - Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte, maģistratūras sagatavošanas kursi
1997.g. – kursi “Ievads marketingā”
1997.g. – Latvijas Izglītības foruma un Šelfīdas Hallam universitātes profesora L.E.Vatsona kursi “Izglītības vadības tendences: direktora loma”
1997.g. – Madonas rajona PIC datorapmācības kursi (MS Windows 95, Word 7.0, Excel 7.0)
1997.g. - Sorosa Fonds Latvijai, kursi projekts “Efektīva skola”
1996.g. - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, kursi “Pedagogu izglītība un tālākizglītība”
1994.g. - “Junior Achievement” kursi “Lietišķā ekonomika”
1978.g. - 1983.g. - Latvijas Valsts Universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte
1967.g. -1978.g. - Rīgas 49.vidusskola

Saistītais raksts: http://jerry.mix.lv/articles/replika-galvaspilsetas-gudrakie-prati


Komentāri (2)
AxL: Nevaru saprast, ko ar savām izglītībām un profesijām savos amatos dara Veldre, Slakteris un Šlesers. (Lai gan Slakteris nesen paraadiija visiem, ko viņš dara) :):):)
21/12/2008 11:11
Liene: Katrs par sevi atbildīgs.
15/05/2018 19:29
Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Tava mājas lapa:
Ievadi šī portāla nosaukumu: